Tag Archives: Bootcampdag

Duurzame Innovatie Challenge Fryslân 2018

De provincie Fryslân telt 650.000 inwoners die jaarlijks gemiddeld 490 kilo huishoudelijk afval per jaar produceren. Meer dan de helft van het verbruik wordt gescheiden en gerecycled. Het scheiden van afval is goed voor het milieu, maar het reduceren nog beter. De provincie Fryslân wil het goede voorbeeld geven en haar kantoor 100% afvalvrij maken!…
Read more