Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Duurzame Innovatie Challenge Fryslân 2018

31/10/2018 @ 08:00 - 17:00

De provincie Fryslân telt 650.000 inwoners die jaarlijks gemiddeld 490 kilo huishoudelijk afval per jaar produceren. Meer dan de helft van het verbruik wordt gescheiden en gerecycled. Het scheiden van afval is goed voor het milieu, maar het reduceren nog beter. De provincie Fryslân wil het goede voorbeeld geven en haar kantoor 100% afvalvrij maken!

Wat moet er beter? Er zal een afvalinzamelingsconcept op de kantoren moeten worden toegepast en alle medewerkers dienen hieraan mee te doen. Goede afvalscheiding moet volgens ons ook worden beloond en het moet vanzelfsprekend worden voor mensen om op een juiste manier met afval om te gaan. Afval is grondstof.

We worden graag uitgedaagd met ideeën over bijvoorbeeld het beperken van ons papierverbruik, hergebruik van restafval van de cateraar of verpakkingsmateriaal van door personeel en gasten meegebrachte etenswaren. Hoe kunnen we deze grondstofstromen in beeld krijgen en circulair maken en daarbij tegelijkertijd ook onze medewerkers duurzaam gedrag aanleren? En hoe kunnen we vervolgens andere kantoren inspireren hetzelfde te doen?

Duurzaam Fryslân

Fryslân is sinds 2012 de eerste Millenniumprovincie van Nederland. Dit betekent o.a. dat we als Fryske Mienskip in het algemeen, en als provinciale organisatie in het bijzonder, onze bijdragen leveren aan het realiseren van de VN Millenniumdoelen. De doelen richten zich o.a. op het uitbannen van honger en armoede, en meer mensen in een duurzaam milieu. En dus ook dat de provinciale organisatie in haar bedrijfsvoering zuinig met grondstoffen en energie omgaat zodat mensen van de huidige en toekomstige generaties ook voldoende hulpbronnen ter beschikking staan om een gezond leven te kunnen leiden. Grondstoffen en fossiele brandstoffen worden schaars en energie opwekken met fossiele brandstoffen is slecht voor het milieu en de gezondheid van de mens.

De toenemende urgentie om te verduurzamen biedt tegelijkertijd ook kansen voor nieuwe producten of diensten. TNO heeft berekend dat het benutten van deze kansen de Nederlandse economie jaarlijks €7,3 miljard kan opleveren. Een winst die goed is voor 54.000 banen.

Over de opdrachtgever

Provincie Fryslân wil de circulaire economie stimuleren door samen met andere partijen actief aan de slag te gaan én zelf het goede voorbeeld te geven. We realiseren dit door te doen, te leren en te vertellen.

We zien de overgang naar een circulaire economie als een geweldige kans voor het Friese mkb om geld te verdienen aan nieuwe duurzame producten en diensten. Daarmee kan het mkb nieuwe werkgelegenheid creëren. We willen vanuit Fryslân een ambitieuze bijdrage leveren aan het wereldwijde doel om efficiënter om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

We hebben voor Fryslân de volgende doelen:

  • In 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100 procent gestegen ten opzichte van 2018 (nulmeting).
  • In 2025 koopt de provincie NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, 8917 DD Leeuwardenmaximaal ‘circulair’ in.
  • In 2025 behoort onze regio tot de top drie circulaire ontwikkelregio’s in Europa.

En we willen vooral anderen stimuleren om ook actief aan de slag te gaan. We werken daarbij samen met de Vereniging Circulair Friesland.

INSCHRIJVEN

Bootcampdag 2: Sociale Innovatie

Datum: 31 oktober
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, 8917 DD Leeuwarden
Tijd: 13.00 – 21.00 uur

Gegevens

Datum:
31/10/2018
Tijd:
08:00 - 17:00
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, , , , , , , , , , ,
Site:
https://duurzame-innovatie-challenge.frl/inschrijven

Locatie

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8-10
Leeuwarden,

Organisator

Erik Broekhuijsen
Telefoon:
0854012396
E-mail:
erik@hetdagdeel.nl
Site:
www.bedrijvenexpert.nl